About V Prakash Reddy

Education

  • Case Western Reserve Universit, Doctor of Philosophy, 1986

V Prakash Reddy

Professor
Chemistry
142 Schrenk Hall

573-341-4768 | preddy@mst.edu

Education

  • Case Western Reserve Universit, Doctor of Philosophy, 1986